• Cơ khí & công trình

    ren 4

    Giải thích EN: A multiple thread with four individual helices equally spaced around the circumference of the threaded object; the lead is approximately four times the pitch. Giải thích VN: Một ren với 4 rãnh xoắn đặt bằng nhau về khoảng cách trên một đường tròn của vật được dập ren, đường ren dẫn bằng 4 lần bước ren.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X