• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây mẻ rìu (cây lổ rất cứng ở Mỹ)
  Vỏ cây mẻ rìu (dùng làm thuốc)

  Hóa học & vật liệu

  nhựa cây mẻ rìu

  Giải thích EN: A combustible substance obtained from two tropical American trees, Aspidosperma quebracho and Quebracho lorentzi, used in tanning, dyeing, ore flotation, and flavoring. Giải thích VN: Chất dễ cháy, chiết xuất từ hai loại cây nhiệt đới ở Châu Mỹ: cây mẻ rìu Aspidosperma và Lorentzi, được sử dụng trong đóng hộp, nhuộm, tách quặng và làm hương liệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X