• /kəm´bʌstibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ cháy, dễ bắt lửa
  Dễ khích động; bồng bột

  Danh từ

  ( số nhiều) chất đốt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cháy [dề cháy]

  Cơ - Điện tử

  Chất đốt, nhiên liệu, cháy được, dễ cháy

  Kỹ thuật chung

  chất cháy
  dễ bắt lửa
  dễ cháy
  combustible building materials
  vật liệu xây dựng dễ cháy
  combustible construction
  kết cấu dễ cháy
  combustible fence
  hàng rào dễ cháy
  combustible material
  vật liệu dễ cháy
  combustible structure
  kết cấu dễ cháy
  combustible waste
  chất thải dễ cháy
  nhiên liệu
  sulfurous combustible
  nhiên liệu chứa lưu huỳnh
  sulphurous combustible
  nhiên liệu chứa lưu huỳnh

  Địa chất

  nhiên liệu, chất đốt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X