• /su:n/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, một ngày gần đây; ngay
  we shall soon know the result
  tí nữa chúng ta sẽ biết kết quả
  he arrived soon after four
  anh ta đến lúc sau 4 giờ một tí
  As soon as; so soon as ngay khi
  as soon as I heard of it
  ngay khi tôi biết việc đó
  as soon as possible
  càng sớm càng tốt
  Thà
  I would just as soon stay at home
  tôi thà ở nhà còn hơn
  death sooner than slavery
  thà chết còn hơn chịu nô lệ
  Sớm
  you spoke too soon
  anh nói sớm quá
  the sooner the better
  càng sớm càng tốt
  you will know it sooner or later
  sớm hay muộn thế nào anh cũng biết việc ấy
  had sooner
  thà... hơn, thích hơn
  least said soonest mended

  Xem least

  no sooner said than done
  nói xong là làm ngay

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X