• Kỹ thuật chung

    lớp phủ màn rađa

    Giải thích EN: A transparent overlay placed on a radar screen for comparison and identification purposes. Giải thích VN: Một lớp phủ trong suốt đặt trên một màn rađa nhằm mục đích đối chiếu và nhận dạng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X