• Xây dựng

    tấm chặn nước xiên

    Giải thích EN: A flashing used on the side walls of a chimney projecting from an inclined roof. Giải thích VN: Một tấm ngăn nước được sử dụng trên thành của ống khói nhô lên trên một mái dốc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X