• Kỹ thuật chung

    sự định phạm vi

    Giải thích EN: The process of tuning or adjusting a radar set, so that it will indicate the correct range. Giải thích VN: Quá trình điều chỉnh một bộ rađa sao cho nó chỉ ra phạm vi chính xác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X