• /´ra:spiη/

  Thông dụng

  Tính từ (như) .raspy
  Kêu kèn kẹt, cọt kẹt, cò ke
  rasping sound
  tiếng kèn kẹt, tiếng cọt kẹt, tiếng cò ke
  Chua ngoa, gay gắt
  rasping voice
  giọng nói chua ngoa gay gắt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  dry , grating , hoarse , jarring , raspy , raucous , rough , scratchy , squawky , strident , abrasive , grating.--n. pl. scobs , harsh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X