• /hɔ:s/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khàn khàn, khản (giọng)
  to talk oneself hoarse
  nói đến khản cả tiếng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  smooth , soft , soothing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X