• /´red¸wud/

  Thông dụng

  Danh từ

  (bất kỳ) loại cây nào có gỗ màu đỏ (đặc biệt là cây tùng bách ở California)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  gỗ màu đỏ

  Giải thích EN: The wood of the tree Sequoia sempervirens; characterized by high strength and resistance to decay, making it valuable in construction. Giải thích VN: Gỗ của cây thường xanh Sequoia, đặc trưng bởi độ bền cao và khả năng chống mục, có giá trị trong xây dựng.

  Xây dựng

  gỗ đỏ

  Kỹ thuật chung

  gỗ hồng sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X