• /ri´flektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phản chiếu (nhất là ánh sáng)
  Biết suy nghĩ; có suy nghĩ
  Suy nghĩ, nghi ngờ, trầm ngâm (vẻ)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phản chiếu
  non-reflective cell
  tế bào không phản chiếu
  non-reflective ink
  mực không phân chiếu
  reflective paint
  sơn phản chiếu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  ignorant , unthoughtful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X