• /´stju:diəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chăm chỉ; siêng năng; bỏ rất nhiều thời để học tập
  a studious pupil
  một học sinh chăm học
  studious to do something
  chăm lo làm việc gì
  Cố tình, cố ý; có suy nghĩ; tỏ ra rất thận trọng
  with studious politeness
  với một thái độ lễ phép thận trọng
  the studious checking of details
  sự kiểm tra cẩn thận các chi tiết


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X