• /ri'tri:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lấy lại, tìm lại được (vật đã mất); tìm và mang (con vật bị bắn) về (chó săn)
  Lấy; gọi ra (thông tin được lưu trữ)
  to retrieve data from a disk
  gọi số liệu ra từ một đĩa
  Khôi phục lại được (tiếng tăm); phục hồi được (công việc làm ăn); xây dựng lại được (cơ nghiệp)
  to retrieve one's fortunes
  xây dựng lại được cơ nghiệp
  Bù đắp được (sự mất mát, tổn thất); sửa chữa được (lỗi lầm)
  ( + from) cứu thoát khỏi (tình thế khốn quẫn, cái chết chắc chắn...)
  Nhớ lại được

  Nội động từ

  Tìm và nhặt đem về (chó săn)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  truy tìm, tìm kiếm

  Xây dựng

  truy hồi

  Kỹ thuật chung

  đọc ra
  lấy ra
  gọi ra
  phục hồi
  sửa chữa
  tìm kiếm
  Retrieve (RETR)
  tìm kiếm, truy tìm

  Kinh tế

  phục hồi
  tìm lại
  tìm lại được
  vãn hồi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  give , offer , relinquish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X