• /ri´kleim/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cải tạo, giác ngộ
  to reclaim someone from a vice
  cải tạo ai làm cho chừa bỏ một tật xấu
  to reclaim someone to a sense of duty
  giác ngộ cho ai có tinh thần trách nhiệm
  (nông nghiệp) khai hoang, vỡ hoang; cải tạo (đất)
  to reclaim land
  khai hoang đất
  reclaimed land
  đất vỡ hoang
  to past reclaim; to beyond reclaim
  không thể cải tạo được
  Thuần hoá (thú rừng); khai hoá, làm cho văn minh
  to reclaim a wild animal
  thuần hoá một thú rừng
  Đòi lại, giành lại
  to reclaim one's money
  đòi tiền lại
  Phục hồi, tái chế (nguyên liệu..)
  reclaim glass from old bottles
  tái chế thủy tinh từ chai cũ

  Nội động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) phản đối, khiếu nại

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thu hồi
  tái sinh (dầu)

  Xây dựng

  khử (ôxi)

  Kỹ thuật chung

  cao su tái chế
  cao su tái sinh
  hoàn nguyên
  reclaim cycle
  chu trình hoàn nguyên
  reclaim cycle
  chu trình tái sinh (phục hồi, hoàn nguyên)
  phục hồi
  reclaim cycle
  chu trình phục hồi
  reclaim cycle
  chu trình tái sinh (phục hồi, hoàn nguyên)

  Kinh tế

  cải tạo
  đòi lại
  thu hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X