• /ri'dʤenəreitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật); (hoá học) máy tái sinh

  Hóa học & vật liệu

  bộ góp nhiệt
  máy tái sinh

  Giải thích EN: A process device that returns the system to its full capacity. Giải thích VN: Một thiết bị giúp hệ thống quay trở lại công suất tối đa của hệ thống đó.

  Toán & tin

  bộ sinh lại

  Xây dựng

  bể tái sinh
  box-type regenerator
  bể tái sinh nhiều ngăn
  box-type regenerator
  bể tái sinh nhiều ô
  sectional regenerator
  bể tái sinh phân đoạn

  Điện lạnh

  bộ khôi phục

  Điện

  bộ hoàn sóng

  Giải thích VN: Các mạch được dùng trong các hệ thống thông tin điện hoặc quang, sử dụng kỹ thuật biến điệu mã xung và được bố trí ở những khoảng nhất định dọc theo tuyến truyền sóng. Chúng thu và tách sóng, các sóng tới và phát trở lại các sóng xung với cường độ và độ chính xác cao hơn. mẫu xung không bị thay đổi vẫn giữ được ý nghĩa các thông tin được truyền. xem thêm Repeater bộ lặp lại.

  Điện tử & viễn thông

  bộ phục hồi xung

  Điện

  bộ tái sinh sóng

  Giải thích VN: Các mạch được dùng trong các hệ thống thông tin điện hoặc quang, sử dụng kỹ thuật biến điệu mã xung và được bố trí ở những khoảng nhất định dọc theo tuyến truyền sóng. Chúng thu và tách sóng, các sóng tới và phát trở lại các sóng xung với cường độ và độ chính xác cao hơn. mẫu xung không bị thay đổi vẫn giữ được ý nghĩa các thông tin được truyền. xem thêm Repeater bộ lặp lại.

  Điện tử & viễn thông

  bộ tạo lại xung

  Kỹ thuật chung

  bộ tái sinh
  bộ tái tạo
  bộ tạo lại
  buồng hoàn nhiệt
  lò hoàn nhiệt
  regenerator packing checkers
  ô gạch lò hoàn nhiệt
  thiết bị tái sinh

  Kinh tế

  ngăn cải tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X