• /,repju:'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng (xấu, tốt...)
  he had the reputation of racking his tenants
  lão ta có tiếng về bóc lột tận xương tuỷ tá điền của lão
  Sự nổi danh; danh tiếng
  a scientist of world wide
  một nhà khoa học danh tiếng khắp thế giới
  a good reputation as a doctor
  một bác sĩ danh tiếng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  uy tín

  Kinh tế

  danh tiếng
  thanh danh
  thành danh
  uy tín

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X