• Kỹ thuật chung

    bu lông neo bằng nhựa

    Giải thích EN: A roof-bolting technique in which a bolt is anchored in the resin placed at the back of the hole in a glass cartridge that ruptures when the bolt is inserted. Giải thích VN: Một kỹ thuật vít bu lông mái nhà trong đó một bu lông được neo trong lớp nhựa đặt ở phía sau một lỗ trong một lớp vỏ thủy tinh sẽ vỡ khi bu lông được đưa vào.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X