• Điện lạnh

  dụng cụ đo điện trở
  earth resistance meter
  dụng cụ đo điện trở đất

  Kỹ thuật chung

  điện trở kế

  Giải thích EN: An instrument that measures electrical resistance in conductive material. Giải thích VN: Công cụ đo điện trở ở chất dẫn điện.

  máy đo điện trở
  earth resistance meter
  máy đo điện trở đất
  earth resistance meter
  máy đo điện trở nối đất
  earth resistance meter
  máy đo điện trở tiếp đất
  ground resistance meter
  máy đo điện trở nối đất
  ground resistance meter
  máy đo điện trở tiếp đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X