• Kỹ thuật chung

    lò điện dùng điện trở

    Giải thích EN: A furnace that develops heat by the flow of current through affixed resistive elements. Giải thích VN: Lò điện tăng nhiệt bằng dòng điện thông qua các yếu tố có điện trở được thêm vào.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X