• /ri´sʌsi¸teitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người/ vật làm sống lại/tỉnh lại
  Máy giúp người bị nghẹt thở thở lại

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  máy cứu ngạt
  máy hỗ trợ hô hấp

  Giải thích EN: A system that supplies and pumps oxygen to a person who is unable to breath properly. Giải thích VN: Một hệ thống cung cấp và bơm oxi cho người không thể thở bình thường.

  máy hồi sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X