• (đổi hướng từ Pumps)


  /pʌmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giày mềm nhẹ (để khiêu vũ..)
  Giày gót thấp không có dây buộc, không có khoá cài; giày đế cao su (của phụ nữ)
  Cái bơm, máy bơm
  hydraulic pump
  bơm thuỷ lực
  a petrol pump
  máy bơm xăng
  Sự bơm; hành động bơm
  Mưu toan dò hỏi bí mật (của ai...), mưu toan moi tin tức (của ai); người có tài dò hỏi bí mật, người có tài moi tin tức

  Ngoại động từ

  Bơm
  to pump water out of a ship
  bơm nước ra khỏi con tàu
  to pump up a tyre
  bơm lốp xe
  to pump a well dry
  bơm cạn giếng
  Đập (về tim, máu)
  (thông tục) lắc (bàn tay ai) lên xuống
  (nghĩa bóng) tuôn ra hàng tràng (những lời chửi rủa...)
  to pump abuses upon somebody
  chửi rủa như tát nước vào mặt ai
  (nghĩa bóng) dò hỏi, moi (tin tức, bí mật..); moi tin tức ở (ai)
  to pump a secret out of someone
  moi bí mật ở ai
  Làm hết hơi, làm thở đứt hơi
  to be completely pumped by the climb
  trèo mệt đứt hơi
  pump something in-pump something into
  đổ tiền của vào; (thông tục) nhồi nhét

  Nội động từ

  Bơm, điều khiển máy bơm
  Lên lên xuống xuống mau (phong vũ biểu)

  hình thái từ

  Xây dựng

  bơm (máy bơm)

  Kỹ thuật chung

  bơm
  bơm chuyển
  fish pump
  máy bơm chuyển cá
  pump, single acting
  bơm chuyển động đơn
  supply-pump
  bơm chuyển tiếp
  transfer pump
  máy bơm chuyển
  cái bơm
  máy bơm
  sự bơm

  Kinh tế

  bơm
  cái bơm

  Nguồn khác

  • pump : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Máy bơm, cái bơm, (v) bơm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  answer , reply

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X