• /ʌn´eibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể
  to be unable to
  không thể (làm được việc gì)
  I shall be unable to go there
  tôi không thể đến đó được
  Không có khả năng, không có năng lực, không có cơ hội, bất tài
  (pháp lý) không có quyền hành
  Yếu, bất lực

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không thể

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X