• /´retrou¸spekt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hồi tưởng (quá khứ), sự nhìn lại dĩ vãng; sự nghiên cứu quá khứ
  in retrospect
  hồi tưởng lại, nhìn lại (vấn đề gì)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự nhìn về phía sau
  (pháp lý), (từ hiếm,nghĩa hiếm) hiệu lực trở về trước

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X