• /¸rekə´lekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhớ lại, hồi tưởng; ký ức, hồi ức
  to have a dim recollection of
  không nhớ rõ, nhớ lờ mờ (việc gì)
  to the best of my recollection
  nếu tôi nhớ không sai; chừng nào mà tôi còn nhớ lại được
  within my recollection
  trong ký ức của tôi
  outside my recollection
  ngoài ký ức của tôi
  ( (thường) số nhiều) những kỷ niệm, những điều nhớ lại; hồi ký
  vague recollections of childhood
  những kỷ niệm mơ hồ của thời thơ ấu
  Ký ức

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X