• (đổi hướng từ Remembering)
  /rɪˈmɛmbər/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhớ; nhớ lại
  I remember seeing her somewhere
  tôi nhớ đã gặp cô ta ở đâu
  he tried to remember the name
  anh ta cố nhớ lại cái tên đó
  words and expression to be remembered
  từ và thành ngữ cần phải ghi nhớ
  Nhớ thưởng tiền, nhớ cho tiền, nhớ đưa tiền
  to remember a child on his birthday
  nhớ tặng quà cho một em nhỏ vào ngày sinh của em
  Gửi lời chào
  please remember me to your sister
  làm ơn cho tôi gửi lời thăm chị anh
  ( + oneself) ngừng cư xử tồi tệ
  Bill, remember yourself ! Don't swear in front of the children !
  Bill, hãy thôi đi! Đừng chửi thề trước mặt con cái!
  Đề cập đến ai, tưởng nhớ đến ai (nhất là trong lời cầu nguyện của mình)

  Cấu trúc từ

  to remember oneself
  tỉnh lại, trấn tĩnh lại
  Sự nghĩ lại, sực nhớ lại

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhớ

  Kỹ thuật chung

  nhớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X