• /ri'vetmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp phủ ngoài (lớp vữa trát lên tường; lớp đá xây phủ ngoài công sự, bờ đê...)
  Tường ngăn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lớp ốp (bờ)
  lớp ốp mặt (nhà)
  sự ốp tường
  tường chắn đá

  Kỹ thuật chung

  lớp bảo vệ
  lớp lát
  lớp ốp
  lớp ốp mặt
  lớp ốp tường
  lớp phủ ngoài

  Giải thích EN: A protective sheltering for soil or surface bedrock to deter erosion by weather or water. Giải thích VN: Lớp phủ bảo vệ đất hay bề mặt đá móng để chống sự xói mòn do thời tiết hay nước.

  cornice with revetment
  gờ có lớp phủ ngoài
  lớp phủ taluy
  áo
  áo đường
  stone revetment
  áo đường bằng đá
  tấm bọc
  tấm lát
  tường chắn
  counter-arched revetment
  tường chắn liên vòm
  tường chắn đất
  tường đỡ
  tường hồi
  vỏ bọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X