• /´gudnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lòng tốt, tính tốt, lòng hào hiệp
  Phần tinh túy, tinh chất
  to extract all the goodness out of something
  rút từ cái gì ra tất cả tinh chất
  for Goodness sake
  vì Chúa!
  thank Goodness!
  cảm ơn Chúa!; nhờ Chúa!
  Goodness knows!
  có trời biết!

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính chất tốt
  goodness of fit
  (thống kê ) sự phù hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X