• /mɔ´ræliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đạo đức
  ( số nhiều) đạo lý, đạo nghĩa
  Đức hạnh, phẩm hạnh, nhân cách
  Giá trị đạo đức, ý nghĩa đạo đức; bài học đạo đức
  (sử học) kịch luân lý (như) morality play)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đạo đức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X