• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  gỗ sồi roble

  Giải thích EN: The wood of various North and South American trees of the oak and beech families, especially the California white oak, Quercus lobata. Giải thích VN: Gỗ của nhiều cây khác nhau thuộc họ sồi ở Bắc và Nam Mỹ, đặc biệt là sồi trắng Quercu lobata ở Califonia.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X