• /rout/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự học vẹt, sự nhớ vẹt
  by rote
  học vẹt; như vẹt
  learn by rote
  học như vẹt


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X