• Hóa học & vật liệu

    gỗ paulowina royal

    Giải thích EN: The light, soft wood of the east Asian tree, Paulowina tomentosa; used for ceiling boards, decorative trim, musical instruments, and carvings. Giải thích VN: Loại gỗ nhẹ, mềm của cây gỗ Paulowina có lông măng; dùng làm tấm lót trần, đồ trang trí, dụng cụ âm nhạc và khắc nghệ thuật.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X