• /´ru:bi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hồng ngọc (loại đá quý màu đỏ)
  ruby red
  (thuộc ngữ) đỏ màu hồng ngọc
  (khoáng chất) Rubi, ngọc đỏ
  Màu ngọc đỏ
  Mụn đỏ (ở mũi, ở mặt)
  Rượu vang đỏ
  (ngành in) cỡ 51 quoành (chữ in); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cỡ 31 quoành
  above rubies
  vô giá

  Tính từ

  Đỏ thắm, đỏ sẫm
  ruby lips
  môi đỏ thắm

  Ngoại động từ

  Nhuộm màu đỏ thắm, nhuộm màu đỏ sẫm

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  rubi

  Kỹ thuật chung

  hồng ngọc
  ruby crystal laser
  laze tinh thể hồng ngọc
  ruby laser
  laze hồng ngọc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X