• /ˈsæŋgwɪn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lạc quan, đầy hy vọng, tin tưởng
  sanguine of success
  đầy hy vọng ở sự thành công
  Đỏ, hồng hào (da)
  Đỏ như máu
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) (thuộc) máu; có máu, đẫm máu

  Danh từ

  Bút chì nâu gạch
  Bức vẽ bằng chì nâu gạch

  Ngoại động từ

  (thơ ca) làm dây máu, làm vấy máu
  Nhuộm đỏ (như) máu

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X