• /'ʤu:əl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngọc đá quý
  ( số nhiều) đồ châu báu; đồ nữ trang, đồ kim hoàn
  Chân kính (đồng hồ)
  (nghĩa bóng) người đáng quý; vật quý

  Ngoại động từ

  Nạm ngọc, nạm đá quý
  Trang sức bằng châu báu
  Lắp chân kính (vào đồng hồ)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chân kính
  jewel bearing
  gối đỡ (kiểu) chân kính
  ngọc
  đá quý

  Giải thích EN: 1. a bearing made of natural ruby or sapphire, or synthetic stone, such as synthetic corundum, used for gyros, precision timekeeping devices, and other instruments.a bearing made of natural ruby or sapphire, or synthetic stone, such as synthetic corundum, used for gyros, precision timekeeping devices, and other instruments.2. a soft, metal-bearing lining used in railroad cars and the like.a soft, metal-bearing lining used in railroad cars and the like.

  Giải thích VN: 1. Là một cái vòng được làm từ đá hồng ngọc hoặc đá ngọc bích tự nhiên hoặc đá quý./// 2. một vòng bi mềm bằng kim loại sử dụng trên các xe cáp.

  lắp chân kính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X