• Cơ khí & công trình

  khớp nhau về chuyển động

  Giải thích EN: The dimensional difference of mating mechanical parts intentionally fabricated so as to permit movement relative to each other. Giải thích VN: Sự khác nhau về kích thước của các bộ phận khớp với nhau về mặt cơ khí được thiết kế có chủ định nhằm cho phép các chuyển động khớp với nhau.

  ráp quay
  sự lắp động
  sự lắp lỏng cấp 3

  Xây dựng

  sự lắp động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X