• /sə´lu:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc chào mừng, sự chào mừng; kiểu chào
  Sự chào; cách chào, lối chào; lời chào
  (quân sự), (hàng hải) cách chào (tư thế người đứng, cách cầm vũ khí chào, cách kéo cờ chào, cách bắn súng chào)
  a salute of seven guns was fired
  bắn bảy phát súng chào
  the salute
  tư thế chào
  to take the salute
  nhận chào (sĩ quan cao cấp nhất ở một cuộc lễ...)

  Ngoại động từ

  Chào, chào hỏi
  to salute someone with a smile
  chào ai bằng nụ cười
  Chào mừng; chào đón (một nhân vật, một thành tựu.. quan trọng)
  (quân sự) chào (theo kiểu (quân sự))
  to salute with twenty one guns
  bắn hai mươi mốt phát chào
  Làm cho chú ý; đập ngay vào mắt, đập vào tai (như) để chào đón

  Cấu trúc từ

  in salute
  để chào
  take the salute
  chào đáp lễ

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X