• Xây dựng

  thanh ghép kính
  thanh kẹp khuôn cửa sổ

  Giải thích EN: Any of one or more wood strips that separate the narrow panes of glass in a window composed of several panes. Also, MUNTIN. Giải thích VN: Một hoặc nhiều thanh gỗ phân tách các ô kính của cửa sổ có nhiều ô kính. Tham khảo: MUNTIN.

  thanh khung cửa sổ
  thanh nẹp (khung cửa sổ)
  thanh nẹp khuôn cửa sổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X