• Xây dựng

  dây căng khung cửa
  dây kéo khuôn

  Giải thích EN: A cord or chain that connects a vertically sliding window sash with a counterweight. Also, sash line. Giải thích VN: Dây thừng hoặc dây xích nối một ô cửa sổ trượt dọc với một đối trọng. Tham khảo: sash line.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X