• Thông dụng

  Danh từ

  Người làm bảo hoà, vật làm bão hoà
  Nồi làm bảo hoà, bình làm bão hoà

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bình bão hòa

  Giải thích EN: A device that saturates one material with another, such as an inert gas with the vapors of a volatile liquid. Giải thích VN: Một thiết bị làm bão hòa một vật liệu với một vật liệu khác chẳng hạn như khí trơ với sự bay hơi của chất lỏng.

  Kinh tế

  thiết bị bão hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X