• Cơ khí & công trình

  vẽ theo tỷ lệ xích

  Xây dựng

  sự vẽ theo tỉ lệ

  Kỹ thuật chung

  bản vẽ theo tỷ lệ
  vẽ đối xứng

  Giải thích EN: A drawing in which each element is shown in the same proportion to an existing or proposed object or structure. Giải thích VN: Một bức vẽ trong đó mỗi yếu tố được thể hiện trong một tỷ lệ cân xứng cho một vật hay một cấu trúc.

  vẽ theo tỉ lệ
  vẽ theo tỷ lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X