• /skerd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị hoảng sợ
  a very scared man
  một người rất nhát gan

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lớp kẹp pirit mỏng (trong vỉa than)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  confident , encouraged , unafraid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X