• Giao thông & vận tải

  độ tuyến kép
  đường chuyển giao nhau

  Xây dựng

  điểm giao dạng kéo

  Giải thích EN: An intersection between two parallel tracks, shaped like a pair of scissors, that allows trains to cross in either direction from either track. Giải thích VN: Một điểm giao nhau của hai đường ray song song, có hình giống một cái kéo, cho phép các tàu băng qua từ các đường theo mọi hướng có thể.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X