• /ʃʌvəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái xẻng
  Bộ phận của chiếc máy ủi đất lớn (có thể xúc được đất.. giống (như) cái xẻng)

  Ngoại động từ

  Nhấc, dịch chuyển (cái gì) bằng xẻng
  spend hours shovelling snow
  mất nhiều thời giờ để xúc tuyết
  Tạo ra, dọn sạch (cái gì) bằng xẻng
  to shovel the pavement clear of snow
  xúc dọn tuyết bằng xẻng
  to shovel food into one's mouth
  ngốn, ăn ngấu nghiến

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Xẻng, gàu xúc, máy xúc, (v) xúc, vét

  Cơ khí & công trình

  gầu múc (xe xúc đất)

  Xây dựng

  thuổng

  Kỹ thuật chung

  cái xẻng
  lá cánh quạt
  gàu
  gầu
  gàu xúc
  mai
  máy xúc

  Kinh tế

  cái xẻng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X