• (đổi hướng từ Sculptured)
  /´skʌlptʃə/

  Thông dụng

  Cách viết khác sculp

  Danh từ

  Nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật chạm trổ; bức tượng
  Tác phẩm điêu khắc, công trình điêu khắc
  (sinh vật học) đường vân, nét chạm (trên vỏ sò...)
  thợ điêu khắc

  Nội động từ

  Điêu khắc, chạm trổ; trang trí bằng điêu khắc (như) sculpt
  (sinh vật học) có nét chạm (vỏ sò...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  điêu khắc
  tượng
  decorative sculpture
  tượng trang trí
  easel sculpture
  tượng trên giá

  Kỹ thuật chung

  chạm trổ
  nghề điêu khắc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X