• /ka:v/

  Thông dụng

  Động từ

  Khắc, tạc, chạm, đục
  to carve a statue out of wood
  tạc gỗ thành tượng
  (nghĩa bóng) tạo, tạo thành
  to carve out a career for oneself
  tạo cho mình một nghề nghiệp
  Cắt, lạng (thịt ra từng miếng)
  Cắt (vải...) thành (hình cái gì); trang trí (vải...) bằng hình cắt khoét
  to carve out
  đục ra, khoét ra; xẻo ra, cắt ra (một phần đất đai...)
  to carve up
  chia cắt, cắt nhỏ ra (đất đai...)
  to carve one's way to
  cố lách tới, cổ mở một con đường tới

  Hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tạc

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chạm
  khắc
  đục
  trổ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X