• /hju:/

  Thông dụng

  Động từ hewed, hewed, .hewn

  Chặt, đốn, đẽo; bổ
  to hew down a tree
  đốn cây
  to hew something to pieces
  bổ cái gì ra làm nhiều mảnh
  to hew asunder
  bổ đôi
  to hew one's way
  chặt cây mở đường
  to hew at somebody
  bổ rìu vào ai, chặt vào ai, lấy dao phạt vào ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đốn

  Kỹ thuật chung

  khai thác
  khấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X