• /in'greiv/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Khắc, trổ, chạm
  (nghĩa bóng) in sâu, khắc sâu (vào óc...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chạm
  khắc
  làm bản kẽm
  làm bản khắc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X