• /¸segmen´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia ra từng đoạn, sự chia ra từng khúc
  (sinh vật học) sự phân đoạn, sự phân khúc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân đoạn hóa
  sự chia đoạn

  Xây dựng

  phân khúc

  Y học

  sự phân bào
  sự phân đoạn, phân đốt

  Kỹ thuật chung

  phân đoạn
  dynamic segmentation
  phân đoạn động
  picture segmentation
  sự phân đoạn hình
  program segmentation
  sự phân đoạn chương trình
  segfault (segmentationfault)
  lỗi phân đoạn
  segfault (segmentationfault)
  sai hỏng phân đoạn
  Segmentation and Reassembly (ATM) (SAR)
  Phân đoạn và xếp lại (ATM)
  Segmentation and Reassembly Layer (protocol)
  lớp phân đoạn và tái sắp xếp (giao thức)
  Segmentation Application Part (SAP)
  phần ứng dụng phân đoạn
  segmentation facility
  phương tiện phân đoạn
  segmentation facility
  tiện ích phân đoạn
  segmentation fault (segfault)
  lỗi phân đoạn
  segmentation fault (segfault)
  sai hỏng phân đoạn
  Segmentation Message (SGM)
  tin nhắn phân đoạn
  segmentation register table
  bảng thanh ghi phân đoạn
  segmentation violation (SEGV)
  sự vi phạm phân đoạn
  segv (segmentationviolation)
  sự vi phạm phân đoạn
  sự chia đoạn (hình ảnh)
  sự phân đoạn
  picture segmentation
  sự phân đoạn hình
  program segmentation
  sự phân đoạn chương trình

  Kinh tế

  sự phân thành từng mảng

  Giải thích VN: Phân chia tập hợp thế chấp thành các nhóm có lãi suất và các đặc tính chi trả giống nhau như cam kết nợ có thế chấp được bảo đảm, tiền cho vay của ngân hàng được trái phiếu hóa hay tài sản ngân hàng được chuyển thành trái phiếu dễ mua bán để bán trên thị trường cấp hai. Điều này làm nâng cao trị giá trái phiếu đối với nhà đầu tư khi trái phiếu được bán để nhà đầu tư có nhiều cơ hội lựa chọn hơn loại chứng chỉ qua trung gian bảo đảm bằng thế chấp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X