• /ə´ʃuəd/

  Thông dụng

  Tính từ
  Tin chắc, cầm chắc, yên trí
  you may rest assured that...
  anh có thể tin chắc (yên trí) là...
  Chắc chắn, quả quyết; đảm bảo
  assured success
  sự thành công chắc chắn
  Tự tin ( (cũng) self-assured)
  Được bảo hiểm
  assured risks
  những rủi ro được bảo hiểm, rủi ro khả bảo
  Danh từ
  Người được bảo hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X