• /¸selfkən´troul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tự chủ, sự bình tĩnh
  lose one's self-control
  mất bình tĩnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tự chủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X